วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

งานวิจัยการสอนการรวมรวมงานวิจัยการสอนของอาจารย์ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจประจำปีต่างๆ ที่ได้จัดทำและส่งแข่งเข้าชมงานวิจัยการสอนทั้งหมด

รวมเกียรติบัตรการแข่งขัน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศโดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)เข้าชมเกียรติบัตรการแข่งขันทั้งหมด