• วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ เรื่อง ประกาศวันที่
6 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 2562 2019-03-22
5 กำหนดการ พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 17 2019-03-14
4 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 25 ก.พ.- 31 พ.ค. 62 2019-03-11
3 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 แก้ไข ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-28