วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ลำดับ ประกาศวันที่ เรื่อง
42 2020-05-18 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. การศึกษา 2562 (รอบที่ 3) นักศึกษารับเอกสารใบ รบ และใบประกาศด้วยตนเอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563 แต่งกายชุด นศ.
41 2020-05-18 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษา 2562 (รอบที่ 3) นักศึกษารับเอกสารใบ รบ และใบประกาศด้วยตนเอง วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 - 25 พฤษภาคม 2563 แต่งกายชุด นศ.
38 2020-05-11 กำหนดการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2/2562
37 2020-04-30 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
36 2020-04-30 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. การศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
35 2020-04-09 ปฏิทินนักศึกษาภาคเรียนวันอาทิตย์ ณ วันที่ 9/4/63
34 2020-04-09 ตารางสอบวันอาทิตย์ออนไลน์ 19 เม.ย 63
33 2020-04-09 ปฏิทินการดำเนินนักศึกษาภาคเรียนวันอาทิตย์ ณ วันที่ 9/4/63
32 2020-03-23 Update ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
31 2020-03-23 Update ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
30 2020-03-23 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. การศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
29 2020-03-23 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
25 2020-03-10 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 3/2562
24 2020-03-09 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
23 2020-03-09 ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1
22 2019-08-23 อัพเดท ! ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล 16 ปี รอบ 2
21 2019-08-23 อัพเดท ! ตารางการแข่งขัน ฟุตบอล 16 ปี รอบ 2
20 2019-08-23 กำหนดการกิจกรรมการแข่งขัน PYT ROV E-SPORTS
19 2019-08-23 แผนผังงาน วันเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะ ครั้งที่ 6
18 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน ฟุตบอล รุ่น 16 ปี
17 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน ฟุตบอล รุ่น 12 ปี
16 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอล รุ่น 18 ปี
15 2019-08-22 ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอล รุ่น 16 ปี
13 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน Cover Dance
12 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน ROV
11 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลชาย 7 คนปี 62
10 2019-08-14 รายละเอียดการแข่งขัน ร้องเพลง
9 2019-08-14 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
8 2019-05-30 ปฎิทินวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 1/2562