วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์เตียม

pim1481995@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2555

ปัจจุบันทำงาน:
การตลาด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่

นายฉัตรชัย ธาตุอินทร์จันทร์

dreamchadchai@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2552

ปัจจุบันทำงาน:
รับเหมาระบบไฟฟ้า อินเตอร์เนต กล้องวงจรปิด
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ

นางสาวพัชริดา อวยพร

Patcharida_momay@outlook.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2559

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานบัญชี
ตำแหน่ง:

วีรศักดิ์ เทศมุทร

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2559

ปัจจุบันทำงาน:
โฮม สุขภัณฑ์
ตำแหน่ง: พนักงาน

นางสาวพัฒนา ทอนแสง

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ2560

ปัจจุบันทำงาน:

ตำแหน่ง:

นางสาวพัฒนา ทอนแสง

patthana302000@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ2560

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นางสาวอิสราภรณ์ สุภา

itsaraporn.supa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม2561

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวจันทร์หอม วันแสน

Tonhomwansaen@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม2560

ปัจจุบันทำงาน:
นักศึกษา
ตำแหน่ง:

อภิญญา ตีคำ

great_apinya@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่ยวและการโรงแรม2555

ปัจจุบันทำงาน:
Aruntara Riverside Boutique
ตำแหน่ง: Waitress

นางสาวจันทร์หอม วันแสน

Tonhomwansaen@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม2560

ปัจจุบันทำงาน:
นักศึกษา
ตำแหน่ง: นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่1

นส.นุชรีย์ เพ็ญศรี

noot_2534_ac@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2555

ปัจจุบันทำงาน:
รพ.นครพิงค์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวทิพยากรณ์ วงค์คำปัน

bam1478100@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง:

นางสาวป้างใจ แซ่ย่าง

-

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยวพ.ศ. 2561

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นายพีรายุ แซ่จันทร์

gnohlubgno2541@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
F&B
ตำแหน่ง: เสริฟ

นางสาว ฐาปนี ชัยพูลสวัสดิ์

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยวปี2561

ปัจจุบันทำงาน:
ว่างงาน
ตำแหน่ง:

นางสาวป้างใจ แซ่ย่าง

-

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยวพ.ศ. 2561

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

ศศินภา สมเขื่อน

akkwsa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บริหารธุรกิจ2557

ปัจจุบันทำงาน:
ลงข้อมูลงาน,ทำ Content
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป

นายสุริยา ตาปัน

-

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคคอมพิวเตอร์2559

ปัจจุบันทำงาน:
Rimping Supermarkets
ตำแหน่ง: รองหัวหน้าฝ่ายการจัดเรียง

ศรายุทธ แดงศรี

gogosi072@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ2556

ปัจจุบันทำงาน:
โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่ง: โปรแกรมเมอร์

อดิศักดิ์ นุชสวาท

artten1911@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด50

ปัจจุบันทำงาน:
เสมียนการเงินมณฑลทหารบกที่ 33
ตำแหน่ง: สิบเอก

นางสาววารุณี แย้มเดช

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:

ตำแหน่ง:

นายเศกสรร กันธา

boytaro.boy@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2550

ปัจจุบันทำงาน:
รับราชการ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน

รชานนท์ ลือศักดิ์

Rachanon-126@hitmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2555

ปัจจุบันทำงาน:
Flying media Balloon
ตำแหน่ง:

นางสาว ธิติพร คนสวรรค์

pornlii22759@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษาอยู่
ตำแหน่ง:

ธนาพงศ์ ปันธิมา

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์

ปัจจุบันทำงาน:
ทำงานอิสระ
ตำแหน่ง:

ณัฐกฤตา อินถา

pinka.love.567@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การท่องเที่2560

ปัจจุบันทำงาน:

ตำแหน่ง:

ทัตพงษ์ อินต๊ะวิลา

tatapa01@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
ธนาคารออมสิน
ตำแหน่ง: พนักงานลูกจ้าง

bill000102@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2558

ปัจจุบันทำงาน:
kerry express
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถLH

นายธนสิษฐ์ อุทร

Thanasit2670@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2550

ปัจจุบันทำงาน:
บ้าน
ตำแหน่ง: นาย

พงศ์ศิริ สิทธิตา

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2551

ปัจจุบันทำงาน:
อุตสาหกรรมยานยนต์
ตำแหน่ง: พนักงาน

นาย ธวัชชัย ติง

topthawatcahi285@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
ทหาร
ตำแหน่ง: พลฯทหาร

ศุกลวัณณ์ ศิริภาา

Kenmoo22@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2550

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง:

ว่าที่ ร.ต.ณัฐวัฒน์ เหลี่ยวตนะกูล

golfit51@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์2551

ปัจจุบันทำงาน:
107 ม.6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ตำแหน่ง: ธุรกิจส่วนตัว

จิราพร​ ทองรักษ์

Baifernnji@gmail.com​

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2556

ปัจจุบันทำงาน:
กำลังศึกษา
ตำแหน่ง:

นาย สุริยา ปิยะจันทร์

makesuriya30@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2559

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นายดนุสรณ์ วรรณพนม

baskball32@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคคอมพิวเตอร์2559

ปัจจุบันทำงาน:
เรียนต่อป.ตรี
ตำแหน่ง: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

จุลดิศ คำปันทิพย์

pralaigun@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์2558

ปัจจุบันทำงาน:
ตำรวจ
ตำแหน่ง: สิบตำรวจตรี

นาย ศตวรรษ ณ เชียงใหม่

Champbasaa@gmail..con

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2559

ปัจจุบันทำงาน:
ศึกษาต่อ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

พัชญา พุ่มแจ้ง

Pcypatchaya05@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
-
ตำแหน่ง: -

นาย โกสินทร์ ดีไทย

จบการศึกษาจาก:
อิเล็คทรอนิกส์2549

ปัจจุบันทำงาน:
ค้าขาย
ตำแหน่ง: เจ้าของ

นางสาวปิยธิดา ปัญญาวิลาศ

Piyatidapanyavilas@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
Tourism industry 2558

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทสหฟาร์มเห็ด
ตำแหน่ง: พนักงานชุดเหมา แพ็คกิ้งโรง 1

นายศุภากร จันกันทะ

sent_321@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
เทคนิคคอมพิวเตอร์2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตำแหน่ง: คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นาย ศรวุฒิ มหายศ

mickyza004@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2559

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท สรสิทธิกลการ เชียงใหม่
ตำแหน่ง: ช่างเครื่อง

นางสาวณัฐกฤตา อินถา

pinka.love.567@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตส่าห์กรรมการท่องเที่ยว2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ณัฐพล ขันธชัย

nattapot@bjc.co.th

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2015

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด
ตำแหน่ง: Service Engineer

นางสาว ธัญจิรา กรุงริรันดร์

Nut3429@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2558

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาวสิริลักษณ์ พันมะโน

bootsarakum40@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2554

ปัจจุบันทำงาน:
เจ้าของธุรกิจ
ตำแหน่ง: เจ้าของธุรกิจ

นายฐปณวัชร์ โรจนชัยวงค์

Thapanawat.gus@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
Tourism Industry2548

ปัจจุบันทำงาน:
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์

นายบันยงค์ วิชามล

banyong_fm94@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2548

ปัจจุบันทำงาน:
ข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

นางสาว

Thanyaguy99@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2552

ปัจจุบันทำงาน:
บ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
ตำแหน่ง: พนักงานขาย

นางสาวกัลยรัตน์ ไชยรินทร์

Kanyaratchairin@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่2555

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท บอยเมอร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ตำแหน่ง: Project coordinator

นางสาว กานต์มณี ครูทำสวน

Tangkwa.tanfkwa130@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2560

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทเชียงใหม่ยูสโคลสติ้ง
ตำแหน่ง: พนักงานขาย/การตลาด

นายคมสันต์ ดวงใส

tuinui132@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย สุภชัย บุญทา

supachaimju79@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2556

ปัจจุบันทำงาน:
หน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยนักวิจัยด้านการส่งเสริม

นางสาวนงค์นุช พิศจาร

Nongnuch32phissajan@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว2550

ปัจจุบันทำงาน:
ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาฯ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานเผยแพร่การพัฒนา

นาย วันเฉลิม ฟองฟู

Wanchaleum98@gmail.con

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิค2560

ปัจจุบันทำงาน:
วิลัยเทคนิคลำพูน
ตำแหน่ง: ปวช.2

นายกฤษฎา ปันทา

kritsada.jj2013@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2554

ปัจจุบันทำงาน:
Comtech Association
ตำแหน่ง: Site Supervisor

นางสาวนัะทธพร โสมัจฉา

nattaphornmaynii22@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์2554

ปัจจุบันทำงาน:
โรงเรียนอนุบาลไผ่แก้ว
ตำแหน่ง: ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางสาว ไพลิน จันทร์ปัญญา

pailin.boonma@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2549

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
ตำแหน่ง: นักศึกษาป.โท Digital Margeting

นาย สุทธิวัฒน์ ธนพัฒนาพันธ์

Gimmiesayonara@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2560

ปัจจุบันทำงาน:
ร้านมนต์นมสด
ตำแหน่ง: พนักงานประจำ

นายปกรณ์ เต็มกุณา

Dome_3@hotmail.co.th

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
นักพัฒนาเวปไซต์และที่ปรึกษาทางด้านการตลาด
ตำแหน่ง: นักการตลาด

นางเมธิรา วรรณก้อน

maymay_17763@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2557

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัทแอคทีฟเนชั่น จำกัด
ตำแหน่ง: SA ADIDAS/APP

ณัฐพล ขันธชัย

nattapot@bjc.co.th

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2558

ปัจจุบันทำงาน:
ช่างเครื่องมือแพทย์
ตำแหน่ง: Service Enginess

นางสาวธัญญากรณ์ เบี่ยผะ

Thanyakorn08180@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาจาการบัญชี2017

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว, มัคคุเทศก์
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ, ไกด์

เอกวุฒิ นันต๊ะ

ekkawutnanta@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2554

ปัจจุบันทำงาน:
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ (พระราม3)
ตำแหน่ง: Senior customer service

นางสางอุบลวรรณ เชื้อม่วง

Mewarmlovely@gmail.co.th

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2558

ปัจจุบันทำงาน:
นักบัญชี
ตำแหน่ง: ผู้จัดการร้าน

นางสาวชมพู ตาทูล

Poozaa_jung@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ2555

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจเอจล็อคต่อต้านความเสื่อมชรา
ตำแหน่ง: ขยายตลาดในประเทศและ564ประเทศทั่วโลก

นางสาววาสนา ยูระมาศ

wassanahot31@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายนที ธาดาสุรเวทย์

linkin_gof@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2547

ปัจจุบันทำงาน:
Scb
ตำแหน่ง: สินเชื่อ

สามารถ มีศาลา

samarteddy@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2546

ปัจจุบันทำงาน:
บ.kingpower
ตำแหน่ง: -

นาย ศักนรินทร์ คำเตจ๊ะ

Art saknarin9082@

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต2548

ปัจจุบันทำงาน:
รับจ้างขับรถตู้
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถตู้

decha chaimu

dechasuperboost@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2559

ปัจจุบันทำงาน:
Cleanpro Thailand
ตำแหน่ง: Sales and Marketing

นางสาวกัลยา ตาคำ

Kanlaya_120936@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาการบัญชี2014

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยธุรการ

นางสาวเกษนิภา คุณยศยิ่ง

Ketnipa75@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2557

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานบริษัทเอกชน
ตำแหน่ง: พนักงานบัญชี

นาย ชิตมนัส กังวานกันทร

minilex_7579@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2558

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง:

นาย กฤตยะ ใจตุ่น

Dream_206_2009@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2558

ปัจจุบันทำงาน:
3BB
ตำแหน่ง: ช่างเทคนิค

นาย ศุภกิจ พงค์ตุ้ย

supakit461.19942537@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์โปรแกรม2557

ปัจจุบันทำงาน:
โปรดั๊กส์ครีเอชั่น
ตำแหน่ง: ช่างพิมพ์

น.ส.อมราวดี โพธิ

Aummaravadee123@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: น.ส.อมราวดี โพธิ

นางสาวญาณิฐา กาวิละมูล

Yanithaka@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2560

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นายอานนท์ วงค์วิริยะ

kimhun.3346@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างอิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิราพร​ ทอง​รักษ์​

baifernnji@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2557

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัย​รามคำแหง
ตำแหน่ง: นักศึกษา​

นางสาวปรียาพร อินทอง

0055saood@gmil.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2557

ปัจจุบันทำงาน:
เซเว่น
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา

นาย นัทธพงศ์ ทองอินทร์ฟ้า

nutkungcp@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์2556

ปัจจุบันทำงาน:
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
ตำแหน่ง: It support

นายณภัทร ไชยวิราช

Naphatchaiwirat@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
สาขาอิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นนส.วรรณธนะ พุทธา

Graph.smist@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2559

ปัจจุบันทำงาน:
รร.ร.ศร
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบ

พีะรพล พรหมฤทธิ์

Pee12024003@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2558

ปัจจุบันทำงาน:
รพสันทราย
ตำแหน่ง: พนักงานการแพทย์รังสี

นางสาวสุชาวดี ปิตามานัง

varn_academy@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2550

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง: เจ้าของกิจการ

อมรเทพ คงกำแหง

armonthep.kh78@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2554

ปัจจุบันทำงาน:
กองบิน 6
ตำแหน่ง: จ่าอากาศโท

นางสาวณัฐสุภา คงสอน

Lovely112213@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2558

ปัจจุบันทำงาน:
พนักงานบริษัท
ตำแหน่ง: พนักงานสต๊อก

นาย ปรีดา ธงไหล

aa.preda@payaptechno.ac.th

จบการศึกษาจาก:
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังปีการศึกษา 2549

ปัจจุบันทำงาน:
บุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นาย อภิวัฒน์ คำปินตา

Khampinta@payaptechno.ac.th

จบการศึกษาจาก:
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว2555

ปัจจุบันทำงาน:
อาจารย์ผู้สอน
ตำแหน่ง: อาจารย์การท่องเที่ยว

นายนพพล โพธิ

mr.nopponpoti@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2555

ปัจจุบันทำงาน:
ครู
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายวิชาการและกิจกรรม/ครูภาษาจีน

วีระชัย ใจคำปัน

El-ep.veerachai@payaptechno.ac.th

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2549

ปัจจุบันทำงาน:
วท.เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานกีฬา

น.ส.เบญจพร ปัญราขมิตร

benjaporn.1158@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การบัญชี2554

ปัจจุบันทำงาน:
ธุรกิจส่วนตัว ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ครบวงจร
ตำแหน่ง: ผู้จัดการ

นางสาว อารี ลุงกู่

areeloongkoo@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงแรมและการท่องเที่ยว2559

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ส.ต.กรรณสูต ชัยริมกวง

Panlovery2010@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
อิเล็กทรอนิกส์2554

ปัจจุบันทำงาน:
กองพันซ่อมบำรุงที่21 กองบัญชาการช่วยรบที่1 จังหวัด ชลบุรี
ตำแหน่ง: นายสิบช่างซ่อมเครื่องคลื่นพาส์

ส.ต. วิรุฬห์ พันธจักร

chinjung_cubpom@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์2556

ปัจจุบันทำงาน:
ข้าราชการทหาร ค่ายวชิรปรการ
ตำแหน่ง: เสมียนยุทธการ

ส.ท.ประสิทธิ์ ยามเย็น

Data6060@hotmail.com

จบการศึกษาจาก:
การโรงเเรมและการท่องเที่ยว2553

ปัจจุบันทำงาน:
พลขับรถ บก.ร้อย.ร้อย.ช.สนาม.ช.พัน.15 พล.ร.15
ตำแหน่ง: สิบโท

นาย วินัย บุญธรรม

bnncomfix@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
บริการธุรกิจ2545

ปัจจุบันทำงาน:
banana studio
ตำแหน่ง: owner

นางสาวอรุณรัตน์ จันทร์เตียม

pim1481995@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2556

ปัจจุบันทำงาน:
Thai easy buy
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาดและจัดซื้อ

นายวชิรบดินทร์ อิ่นแก้ว

tamekatame@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว53

ปัจจุบันทำงาน:
BeautyMex and Nick the Nick
ตำแหน่ง: Social media content and Online marketing

นาย บุญมี จันทวงศ์กุล

kumsai2549@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ช่างยนต์2562

ปัจจุบันทำงาน:
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ตำแหน่ง: ชั้นปสว.

นายจิรวัฒน์ มั่นชา

jirawatmanchaa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์กราฟฟิค2550

ปัจจุบันทำงาน:
ครูโรงเรียนบ้านริมใต้
ตำแหน่ง: ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2558

นางสาวศศินภา สมเขื่อน

akkwsa@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา2561

ปัจจุบันทำงาน:
AD STEEL & LIVING
ตำแหน่ง: ช่างเขียนแบบ

นางสาวจิราพร ทองรักษ์

baifernnji@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
การตลาด2554

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นางสาว ณัฐพร จีนเพชร

bigzfunkmama@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ2562

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตำแหน่ง: นักศึกษา

ศุภากร อินต๊ะแก้ว

canonename@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2554

ปัจจุบันทำงาน:
บริษัท N.Y.C.T. จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายโครงการ

นาย อานนท์ ปินตาฟุ่น

Anonpum19@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2558

ปัจจุบันทำงาน:
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย
ตำแหน่ง: นักศึกษา

นาย สุริยา ปิยะจันทร์

makesuriya30@gmail.com

จบการศึกษาจาก:
ไฟฟ้ากำลัง2559

ปัจจุบันทำงาน:
Logistic
ตำแหน่ง: X-ray cargo

นางสาวรัชนก ใจคำ

ratchanok_aoy@hotmail.co th

จบการศึกษาจาก:
บัญชี2557

ปัจจุบันทำงาน:
ปูนซิเมนต์ไทยลำปาง
ตำแหน่ง: Bse Operation Officer -SLP