วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในแต่ละสาขา ที่ถูกคัดมาแข่งขันและได้รางวัลจากการแข่งขันเข้าชมงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

รางวัลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่รวมเกียรติบัตรผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาในแต่ละสาขา ที่ถูกคัดมาแข่งขันและได้รางวัลจากการแข่งขันเข้าชมรางวัลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่