วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุริจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่ทำการลงนาม
1 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ 2562
2 อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส 2562
3 Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 2562
4 บริษัท นิวไดมอนด์ จำกัด 2562
5 บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด 2562
6 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2562
7 บริษัท ชอยส์ มินิ สโตร์ จํากัด 2562
8 วีรันดา รีสอร์ท เชียงใหม่ 2561
9 บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จำกัด 2561
10 บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม จำกัด 2561
11 Four Seasons Resort Chiang Mai 2561
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ 2561
13 บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซลส์ จำกัด (สาขาสันทราย) 2561
14 บริษัท ขุนพลการไฟฟ้า จำกัด 2561
15 บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2561
16 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 2561
17 บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด 2561
18 บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จำกัด 2560
19 ร้าน Good Speed Computer 2560
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โทรศัพท์เซลล์แอนด์เซอร์วิส 2560
21 ร้าน ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส 2560
22 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด 2560
23 บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์เซอร์วิส จำกัด 2560
24 บริษัท เชียงแสงฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2560
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุ ศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ 2560
26 บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด 2560
27 บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 2560
28 บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด 2560
29 บริษัท นพรัตน์เมเจอร์ไพร์ จำกัด 2560
30 ศูนย์การค้า พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ 2560
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นป้าย (สำนักงานใหญ่) 2560
32 บริษัท เชียงใหม่ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2560
33 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด 2560
34 บริษัท อมรวัฒนโสภณ จำกัด 2560
35 บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 2560
36 บริษัท ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ จำกัด 2560
37 บริษัท New Good Agency จำกัด 2560
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑามาศการบัญชี 2560
39 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค 2560
40 บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด (ซุปเปอร์ชีป) 2560
41 Amora Tapae Chiang Mai 2560
42 Le Meridien Chiang Mai 2560
43 ลานนาบัญชีธุรกิจ 2559