วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่ทำการลงนาม
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2561
2 โรงเรียนพร้าวบูรพา 2559
3 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 2559
4 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 2558
5 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 2558
6 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 2558
7 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 2558