วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาอาชีพไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระดับ1

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ

สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมฯ ระดับ 1


ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านทดสอบ