วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

Automative: สาขาช่างยนต์ (ปวช.)

ระยะเวลาหลักสูตร: 3ปี

คณะบริหารธุรกิจ

สาขาช่างยนต์จะสอนอะไรคุณบ้าง?

- สามารถซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินได้
- สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบเกียร์ธรรมดาและระบบเกียร์ออโตเมติกได้
- สามารถซ่อมระบบเครื่องล่างและส่งกำลังได้
- สามารถปฏิบัติงานการทำสีรถยนต์ได้
- สามารถปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ
- มีทักษะการพิมพ์ดีดอย่างเชี่ยวชาญ เพื่อทำงานคอมพิวเตอร์ในอานาคต

อัตลักษณ์ประจำสาขา

"ทำงานปลอดภัย มีใจบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี"

Contact: