วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่ทำการลงนาม
1 บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. 2559
2 Dust D2 Hotel 2559