วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ปีที่ทำการลงนาม
1 บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่ เซลส์ จำกัด 2564
2 บริษัท ขุนพลการไฟฟ้า จำกัด 2564
3 บริษัท แพนอินทรา จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2564
4 Ex4 ADVERTISING 2564
5 Le Meridien Chiang Mai 2564
6 บริษัท ตรีธวัฒน์ มอเตอร์ไบค์ จำกัด 2564
7 บริษัท ลานนา โซล่าร์ เอ็นเนอร์จี จำกัด 2564
8 บริษัท เชียงใหม่เอ็กเพิร์ท จำกัด 2564
9 บริษัท พิทยาออดิท จำกัด 2564
10 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2564
11 บริษัท นิวกู๊ด เอเจนซี จำกัด 2564
12 Four Seasons Resort Chiang Mai 2564
13 Wintree City Resort Chiang Mai 2564
14 บริษัท คอมเทค แอสโซซิเอชั่น จำกัด สาขาเชียงใหม่ 2564
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพร้าว 2564
16 บริษัท ไอคิวเซ็นเตอร์ พลัส จำกัด 2564
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑามาศการบัญชี 2564
18 บริษัท เคเค ซัพพลาย การวิศวกรรม จำกัด 2564
19 บริษัท ณรงค์การบัญชี 2504 จำกัด 2564
20 บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด 2564
21 บริษัท เดอะไลฟอาย จำกัด 2564
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัลคาร์ เชียงใหม่ 2564
23 Steakmeetlove 2564
24 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 2563
25 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2563
26 U Nimman Chiang Mai 2563
27 โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ 2562
28 อู่นัมเบอร์วันเซอร์วิส 2562
29 Mövenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai 2562
30 บริษัท นิวไดมอนด์ จำกัด 2562
31 บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด 2562
32 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2562
33 บริษัท ชอยส์ มินิ สโตร์ จํากัด 2562
34 วีรันดา รีสอร์ท เชียงใหม่ 2561
35 บริษัท เอ เซม ซิสเตมส์ จำกัด 2561
36 บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม จำกัด 2561
37 Four Seasons Resort Chiang Mai 2561
38 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซัคเซส มีเดีย เชียงใหม่ 2561
39 บริษัท อีซูซุ เชียงใหม่เซลส์ จำกัด (สาขาสันทราย) 2561
40 บริษัท ขุนพลการไฟฟ้า จำกัด 2561
41 บริษัท แมทริกซ์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2561
42 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด 2561
43 บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด 2561
44 บริษัท ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท จำกัด 2560
45 ร้าน Good Speed Computer 2560
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่โทรศัพท์เซลล์แอนด์เซอร์วิส 2560
47 ร้าน ฟิวเจอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส 2560
48 บริษัท เชียงใหม่ ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด 2560
49 บริษัท เชียงใหม่มอเตอร์เซลส์ 99 แอนด์เซอร์วิส จำกัด 2560
50 บริษัท เชียงแสงฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด 2560
51 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซูซุ ศาลาฟาสเตอร์ เชียงใหม่ 2560
52 บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด 2560
53 บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด (สาขาเชียงใหม่) 2560
54 บริษัท สยามนิสสัน เชียงใหม่ จำกัด 2560
55 บริษัท นพรัตน์เมเจอร์ไพร์ จำกัด 2560
56 ศูนย์การค้า พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท เชียงใหม่ 2560
57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นป้าย (สำนักงานใหญ่) 2560
58 บริษัท เชียงใหม่ เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2560
59 บริษัท คอมเทลซัพพลาย จำกัด 2560
60 บริษัท อมรวัฒนโสภณ จำกัด 2560
61 บริษัท เด่นชัยเทค จำกัด 2560
62 บริษัท ครีเอทีฟแล็บ เชียงใหม่ จำกัด 2560
63 บริษัท New Good Agency จำกัด 2560
64 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จุฑามาศการบัญชี 2560
65 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.พี.คอมแอค 2560
66 บริษัท สอาดกรุ๊ป จำกัด (ซุปเปอร์ชีป) 2560
67 Amora Tapae Chiang Mai 2560
68 Le Meridien Chiang Mai 2560
69 ลานนาบัญชีธุรกิจ 2559