วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
  • 053-845100
  • info@payaptechno.ac.th
  • Follow Us:

ประวัติของ วิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2543 ในพื้นที่ 34 ไร่ ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 4 ถนน เชียงใหม่-แม่โจ้ เลขที่ 262 หมู่ 6 ต. หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 โทร. 053-845100

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมด 13 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการท่องเที่ยว สาขาโรงแรม สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาช่างยนต์ และหลักสูตรภาคสมทบ (เรียนเฉพาะวันอาทิตย์)

เพิ่มเติม
--->

ข่าวสารจาก วิทยาลัยจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ PAYAP NEWSจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ PAYAP NEWSจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ PAYAP NEWSจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ PAYAP NEWSจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ PAYAP NEWSจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ PAYAP NEWSRead More


กิจกรรม วิทยาลัย

คณะ ผู้บริหาร

นายนาวาราจ คานาการาจ

Mr.Navaraj Kanagaraj

Chairman
ดร. ธนภัทร มั่นคง

Mr.Tanapat Mankong

ผู้อำนวยการ
Director


Email: director.t@payaptechno.ac.th

นายเอกชัย ใจเมคา

Mr.Eakkachai Jaimeka

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
Vicedirector of Academic Affairs


Email: sa.eakkachai@payaptechno.ac.th

นางสาวเตือนใจ อารีโรจนนุกูล

Ms.Tuenjai Areerotjananukoon

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
Vicedirector of General Administration

Email: sa.tuenjai@payaptechno.ac.th

สาขา ที่เปิดสอน

 slot gacor maxwin